Vaaliteemat

Yrittäjyys, vapaus ja vastuu, jokaiselle mahdollisuus

Uusimaa on tulevaisuudessa erinomainen paikka yrittää, osallistua ja voida hyvin. Miten se tehdään?

1. YRITTÄJYYS

Yrittäjyys luo työpaikkoja, ja yrittäjyyttä tukemalla voidaan saavuttaa työllisyystavoite. 


Kunnalla on suuri rooli aloittelevien yrittäjien keskuudessa. Kunta voi tarjota omassa palveluntuotannossaan ja valmiissa infrastruktuurissaan paikkoja, joissa pienyrittäjyyttä pääsee toteuttamaan. Tämä kaikki on hyvin arvokasta pääomaa yrittäjälle, ja sitä voidaan hyödyntää myöhemmin ajatuksella, että yritystoiminta on paljon ns. "move and learn"-tyyppistä tekemistä. Siinä opitaan paljon virheiden, oivallusten ja kokonaisuuksien käsittämisen kautta. Tällainen kunnan rooli mahdollistajana ei optimaalisessa tilassaan lisää kunnan kustannuksia, mutta rohkaisee ja kannustaa yritystoimintaan.

Yrittäjyys on parhaimmillaan omien kykyjen kehittämistä, itsensä likoon laittamista ja aktiivisena kansalaisena ja kuntalaisena toimimista. Yrittäjyyttä tulisi mielestäni lisätä ja siihen olisi määrä kannustaa yhä useampaa, sillä vain siten saamme maassamme piilevät ideat ja ratkaisut näkyviin. Suomen yksi parhaista vientituotteista on osaaminen ja innovointi, joten sen tulisi näkyä myös arkielämässä selkeämmin. 2. VAPAUS JA VASTUU

Vapaus ja vastuu kuuluvat erottamattomasti yhteen, ja kunnallisvaltuustossa haluan viedä tätä ajattelua eteenpäin. Vapaus ja vastuu tarkoittaa, että meillä on mahdollisuus tehdä itsenäisiä ratkaisuja ihmisten eduksi. Uudellamaalla voimme miettiä parhaita käytänteitä neuvoloista ikäihmisten palveluihin. Aiemmin kaupunkien suurin tehtävä on ollut sosiaali- ja terveysasioiden (sote) hoitaminen kunnialla. Sote vie noin 60% koko budjetista. Nyt tämä vastuu on sote-alueilla, eli meidän tulee huolehtia koko Uudenmaan asukkaista tarkasti. 


3. JOKAISELLE MAHDOLLISUUS

Uudenmaan on toimittava suunannäyttäjänä, ja korostaa mahdollisuuksien tärkeyttä. Jokaiselle mahdollisuus - teemallani tarkoitan ennen kaikkea sitä, että jokaisella asukkaalla on runsaasti kykyjä viedä kotipaikkaamme eteenpäin, ja jokaiselle on annettava siihen mahdollisuus. 

Tausta ei saa vaikuttaa siihen mitä meistä voi tulla. Meidän tehtävämme on ehkäistä polarisaatiota ja ehkäistä syrjäytymistä. Globaalilla tasolla kaupungit ovat hyvinkin eriytyneet tänä päivänä. Resurssien kohdentaminen sinne missä on suurin tarve auttaa heitä, jotka ovat kaikkein suurimman avun ja tuen tarpeessa. Riittävän pienet luokkakoot ja erityisopetukseen satsaaminen on hyvin kannattavaa. Koulu voi myös ottaa roolia tarjoamalla koululaisille ilmaisia harrastuksia. Harrastuksien kautta lapset oppivat paljon ryhmässä toimisesta, toimimaan kurinalaisesti ja päämäärätietoisesti yhteisin tavoittein. Lisäksi koululainen saa olla eri roolissa kuin mitä hän on luokassa. Tärkeintä tässä kaikessa on varhainen puuttuminen. Lapsi kasvaa aina suhteessa ympäristöön ja muihin lapsiin. On todella tärkeää, että me löydämme ratkaisuja.


YHTEENVETO


Minua ajaa eteenpäin vahva ajatus siitä, että Uusimaalla on mahdollisuus voida nykyistäkin paremmin. Parempi huominen koostuu asioista, joita kampanjassani ajan. Uskon siihen, että jokaiselle on annettava mahdollisuus, ja että vain vastuun myötä luomme vapautta. Yrittäjyys luo Uudellemaalle elinvoimaa ja lisää investointeja, ja sen vuoksi yrittäjyyteen panostaminen on erittäin tärkeää. Tähän tarvitsen teidän kaikkien tukeanne, sillä vain yhdessä luomme paremmat palvelut ja taloudellista hyvinvointia tulevaisuudessa. 

    


- Pekka Riihimäki