Miten saamme riittävästi psykoterapeutteja?

22.01.2021


Jos olisi löytynyt koulutuspaikkoja, olisimme helposti tuplanneet koulutukseen pääsevien hakijoiden määrän.

Meillä Suomessa on jo vuosia ollut ongelmana psykoterapeuttien vähäinen määrä suhteessa tarpeeseen. Joudun itse valitettavasti sanomaan "ei oota" useimmille psykoterapiaa tarvitseville ja haluaville. Ongelmaa on koetettu ratkaista mm. erilaisin nettiterapioin, ja nyt viimeisimpänä kiersi aloite maksuttomasta psykoterapiakoulutuksesta, joka eteni eduskuntaan kansalaisaloitteena. Tämä kansalaisaloite on ilman muuta hyvä aloite, ja on hyvä, että asia puhuttaa monia. Aloite ei kuitenkaan poista itse ongelmaa. Maksutonta psykoterapiakoulutusta ehdotti jo vuonna 2003 ministeriön työryhmä, mutta se ei edennyt minnekään.


Näen tämän hetken suurimpana pullonkaulana koulutuspaikkojen vähäisyyden. Maksuttomuus ei tule poistamaan tätä ongelmaa. Meidän tulee saada koulutuspaikkoja vähintään kaksinkertainen määrä tämän hetken paikkamäärään. Tällä hetkellä jää valtavan paljon rannalle erinomaisen hyviä koulutukseen hakijoita, koska yksinkertaisesti koulutuspaikkoja ei ole riittävästi. Olin itse mukana keväällä 2019 haastattelemassa hakijoita Helsingin yliopistoon kognitiivis-analyyttiseen psykoterapeuttikoulutukseen. Meille tuli valtavan paljon hyviä hakijoita, joita jouduimme karsimaan kovalla kädellä. Jos olisi löytynyt koulutuspaikkoja, olisimme helposti tuplanneet koulutukseen pääsevien hakijoiden määrän.


Psykoterapeutin koulutus kestää vuosia. Itselläni kesti ylemmän erityistason psykoterapiakoulutus kaiken kaikkiaan neljä vuotta ja kouluttajapsykoterapeutti koulutus kesti kaksi vuotta. Mitään nopeaa ratkaisua ei valitettavasti koulutuspaikkojen määrän nostokaan tuo, mutta se tuo pitkällä tähtäimellä ongelmaan helpotusta.


On hyvä kiinnittää katse myös muuhun psykiatriseen hoitoon kuin vain psykoterapiaan. Psykoterapia on nyt pinnalla ja syystäkin. Meidän ei kuitenkaan kannata unohtaa muuta psykiatrista hoitoa mitä on jo pitkään tehty hyvillä tuloksilla niukkenevin resurssein. Perustason psykiatriaan tarvitsemme runsaasti lisää resursseja. Toimintaa on keskitetty talouden ehdoilla viimeiset 30 vuotta, ja paikoin tuntuu, että itse potilas ja hoidollisuus on unohdettu tehokkuuden alttarilla. Totuus kuitenkin on, että tämän päivän psykiatrisessa hoidossa keskeistä on ihmisen kohtaaminen, eivät suoritteet. Pelkän tehokkuuden tavoittelun edessä ihminen hukkuu. 


- Pekka Riihimäki


Teksti julkaistu Uusi Suomi-nettiversiossa: https://bit.ly/3og4zWh