Espoo ja vammaispalveluiden järjestäminen

09.06.2021

Näitä tapauksia tuntuu tulevan koko ajan ja näen, että ollaksemme sivistysvaltio ja hyvinvointivaltio, meidän on korjattava tämä epäkohta. Tähän on yksinkertaisesti tultuva muutos. 

Miksi Espoon vammaispalveluita ei saada riittävälle tasolle tai edes välttävälle tasolle? Lakimies Jukka Kumpuvuori Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:stä on erikoistunut vammaisoikeudellisiin kysymyksiin ja toimeksiantoihin. Kumpuvuori kertoo, että siitä saakka kun hänellä on ollut lakitoimisto vuodesta 2010, on Espoon tilanne ollut koko ajan huono.


Tätä olen ollut itsekin todistamassa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä, jossa olen ollut jäsen tämän vaalikauden ajan eli vuodesta 2017. Koko sote-ala (sosiaali- ja terveysala) tuntuu olevan suurien haasteiden edessä, mutta kaikkein suurimmat ongelmat näyttävät olevan vammaispalveluissa. Kaupunki on järjestänyt lukuisia kuulemisia ja pyytänyt lukuisia lausuntoja mm. vammaisneuvostolta, missä mm. Pirkko Kuusela on tehnyt valtavan suuren ja hienon työn, ja on aktiivisesti tiedottanut lautakuntaa palveluiden käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä.


Yksi iso ongelma syntyi, kun Espoo rakensi Länsi-Uudellemaalle kulkukeskuksen mihin piti liittyä koko Länsi-Uusimaan. Nyt siitä on irrottautunut suurin osa kunnista koska se ei vain tunnu toimivan. Tämä olisi pitänyt ilman muuta pilotoida ensin pienellä alueella, jolloin olisi voitu välttää virheet suuressa mittakaavassa niin kuin nyt on tapahtunut. Tätä perataan edelleen mm. lautakunnassa, mutta on sanomattakin selvää, että yksikin vaaratilanne on liikaa. Nyt näitä vaaratilanteita on syntynyt. Milloin autoa ei ole tullut, milloin on tullut vääränlainen auto, tai milloin auto on väärässä paikassa.


Isoksi ongelmaksi näyttää myös muodostuvan henkilökohtaisen avun palvelusetelin hinta mistä kaupunki aikoo tehdä säästöinstrumentin. Setelin arvo ei vastaa todellisia kustannuksia ja setelin arvoa ei ole nostettu vuoden 2016 jälkeen vaikka mm. palkkakustannukset ovat nousseet koko ajan. Saimme edellisessä kokouksessa pöydättyä esityksen ja pyysimme lisäselvitystä. Esitimme kokouksessa kantelun, mikä on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle 17.9.2020 ja oikeusasiamies otti kantaa palvelusetelien liian pieneen arvoon ja kehotti kuntaa pikaisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Espoossa on Suomen alhaisin arvo ko. setelillä.


Näitä tapauksia tuntuu tulevan koko ajan ja näen, että ollaksemme sivistysvaltio ja hyvinvointivaltio, meidän on korjattava tämä epäkohta. Tähän on yksinkertaisesti tultuva muutos.


Ehdotan, että pidämme minuutin hiljaisuuden tulevan Espoo päivän aikana 28.8.2021 jo puretun Espoon kaupungintalon ja tilalle kaavaillun uuden espoolaisten talon edessä. Kunnioitamme kaikkia vammaispalvelun käyttäjiä ja heidän omaisiaan ja perheitään jotka ovat joutuneet pelkäämään, ja jotka eivät ole lupauksista huolimatta saaneet tarvittavia palveluita ja ovat altistuneet erilaisiin vaaratilanteisiin. Pidämme hiljaisen hetken, ettemme olisi kohta tilanteessa missä syntyy todella peruuttamattomia vahinkoja.


-Pekka Riihimäki, Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta