Aluevaaliehdokkaasi

KUKA, MITÄ, MISTÄ?

 

Pekka Riihimäki

Yrittäjä, kouluttajapsykoterapeutti


 Vuonna 1966 syntynyt kouluttajapsykoterapeutti ja yrittäjä, perheenisä, innokas uuden oppija ja yritteliäisyyden puolestapuhuja. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme lasta. 


Alempana tällä sivulla kerron lisää työ- ja vastuutehtävistäni sekä siitä, miten olen päätynyt aktiiviseksi espoolaiseksi. Teemat-sivultani kuulet lisää siitä, mitä tahdon ajaa kunnallisvaltuustossa.   

 

Työssä

Uudellamaalla on edellytykset hyvälle elämälle ja vahvalle yrittäjyydelle. Olen itse työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla erilaisissa toimissa viimeiset 33 vuotta. Työurani aikana minulle ovat tulleet tutuiksi niin yksityinen kuin julkinenkin sektori. Olen työskennellyt paljon psykiatrisella alalla ja vanhusten parissa, ja olen toiminut yrittäjänä viimeiset 12 vuotta. Olen perustanut ja johtanut ikäihmisten hoivakoti Valkamaa Vihdissä, ja nykyisellään toimin kouluttajapsykoterapeuttina vastaanotollani Espoossa.


Olen hyvin aktiivinen toimija vaikuttamistehtävissä: olen toiminut nykyisessä tehtävässäni Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry:n puheenjohtajana vuodesta 2015, ja lisäksi olen toiminut Sosiaalialan työnantajat ry:ssä sekä Suomen Yrittäjien hyvinvointi- ja palvelualan edistämiseen pyrkivässä valiokunnassa. Näiden tehtävien lisäksi olen ollut Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen sekä Espoon Kansallisseuran hallituksen jäsen vuodesta 2017. Aktiivinen urani vaikutustehtävissä on ennen kaikkea tarjonnut laajasti näkökulmaa siihen, mitä alalla tapahtuu suuressa kuvassa sekä siihen, mihin suuntaan alan on edettävä tulevaisuudessa.


 

Tausta

Asuinpaikan tekevät sen asukkaat, ja asukkaiden hyvä olo heijastuu myös ulospäin. Olen syntyisin Etelä-Pohjanmaalta, Seinäjoelta missä innostukseni yrittäjyyttä kohtaan on saanut alkunsa. Viimeiset 20 vuotta olen asunut Espoossa, ja sitä ennen olen asunut laajasti eri paikoissa, kuten Rovaniemellä, Tampereella, Turussa, Israelissa, Helsingissä. Nämä vuodet ja eri paikat joissa olen asunut, ovat tuoneet näkemystä siitä, millainen asuinpaikan tulisi olla. Oman kokemukseni lisäksi olen päässyt seuraamaan Uusimaata kolmen lapseni kautta: koulupolut, harrastustoiminta ja kasvuympäristö - hyvä paikka kasvaa ja yrittää. 


Ihanteeni on paikka, jossa on turvallista asua, ja missä jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet päästä elämässään eteenpäin riippumatta siitä, mikä hänen taustansa on. Uudellamaalla on siihen valmiudet, ja yrittäjyyden, vapauden ja vastuun sekä mahdollisuuksien tarjoamisen myötä voimme alueena entistä paremmin.